STRONA ARCHIWALNA
Bike Jamboree

Pozdrawiamy z Chiłok , miasta Kraju Zabajkalskiego

#etap12 Pozdrawiamy już z Chiłok!!! Miasta Kraju Zabajkalskiego, pełnego kontrastów. Ugoszczeni przez Dyrektora Muzeum Wladimira Pietrowa oraz członków Domu Kultury, kończymy nasz jamborowy rowerowy etap. Sztafetowa pałeczka oraz rowery czekają na szczęśliwą 13. Trochę ze smutkiem rozstajemy się z tym miejscem. Ale na pocieszenie mamy myśl, że to nie koniec przygód. Od domów nadal dzieli nas ponad 5800 km… Wkrótce wsiadamy do rosyjskich pociągów. #etap13 już będzie nawijał kolejne kilometry na jamborowych rowerach. My jeszcze z Chiłok do Irkucka Żelazną Drogą… i do Listwianki, tak na chwilę, jeszcze raz zobaczyć Bajkał. Pozniej przez prawie 4 dni pojedziemy legendarnym szlakiem transsyberyjskim do Moskwy. Dalej samolotem do… Rygi jeszcze na małą kawę, by w końcu wylądować w Warszawie i rozjechać się do swoich domów. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas i za wasze lajki w naszych zmaganiach jednocześnie życząc kolejnemu etapowi wspaniałych przygód i niezapomnianych wrażeń !!!

#stage12 Greetings from Khilok!!! It’s our final city in the Zabaykalsky Krai, full of contrasts. We’re hosted here by the director of the local museum, Wladimir Pietrow and members of the Culture Center. Relay stick and bikes are waiting for a happy 13th. We’re a little bit sad sayding goodby to our journey, but for consolation we have the idea that this is not the end of adventures. We are still separated from the houses by over 5,800 km… Soon, we’re getting on the Russian trains. #stage13 will already be winding kilometers on the jamboree bicycles. Our way home will start from Khilok to Irkutsk by train, than to Listwianki, for a moment, once again, see Lake Baikal. Than for almost 4 days we will go by the legendary Trans-Siberian route to Moscow. Then by plane to… Riga Just for cup of coffee, finally to land in Warsaw and go to your homes. Thank you for the time spent together and for your fondness in our struggles while wishing the next stage of great adventures and unforgettable impressions!!!

1 comment