STRONA ARCHIWALNA
Bike Jamboree

Etap 12 – Samolot w stronę Irkucka

 🇵🇱️Kiedy w poniedziałek 12.03 wsiedliśmy do samolotu w stronę Irkucka, w Warszawie żegnała nas piękna zapowiedź wiosny oraz pokrzepiający uśmiech pomysłodawcy projektu Zbyszka. Chwilę poźniej, w Moskwie przywitał nas biały puch – a więc wracamy w zimę, i to jaką! Syberyjską. Przesiadka. I choć minęło zaledwie kilka godzin, zrobił się poranek 13 marca… Noc chyba wsiadła do innego samolotu.. W Irkucku powitała nas Xenia. Dobra dusza Buriacji ugościła w Domu Polskim, pokazała miasto, pomogła przy zakupach oraz przy transporcie na dworzec kolejowy. Przybyło nam też bagaży, bo przechwyciliśmy rower KROSS oraz część sprzętu, który bezpiecznie czekał na nasz liczniejszy etap niż skład #etap11. Nasz przedstart trwa! Dzielą nas jeszcze niecałe 2 dni podróży pociągiem od przejęcia sztafetowej pałeczki i pozostałych sztafetowych atrybutów oraz sprzętu dzięki któremu będziemy dzielnie pokonywać setki kilometrów przez zamarzniętą Rosję.

A tymczasem jedziemy szukać zgubionej między Moskwą a Irkuckiem nocy
Mroźne pozdrowienia od #etap12 ! Piotr Białousz Iwona Dudzik Agnieszka Kwiatkowska Paulina Sobieszkoda

🇬🇧️When on Monday 12.03 we boarded the plane towards Irkutsk, the beautiful announcement of spring and the encouraging smile of the Zbyszek – originator of this project – bided goodbye us in Warsaw. Moments later, in Moscow we were welcomed with a white fluff – so we’re going back to winter, and what kind of! Siberian. Change. And although only a few hours had passed, the morning of March 13th had happened … It was probably day before when night got into another plane and left us. Xenia greeted us in Irkutsk. The good soul of Buryatia visited the Polish House, showed the city, helped with shopping and transport to the railway station. Luggage also became bigger, because we picked up the KROSS bike and some of the equipment that safely waited for our more numerous stage than the #stage11. Our pre-start is on! Now it’s only 2 days of train travel and we will take over of the relay rod and other relay attributes and equipment that will bravely overcome hundreds of kilometers through frozen Russia.
Meanwhile, we are going to looking for lost night between Moscow and Irkutsk
Frozen greetings from #etap12!

Dodaj komentarz