STRONA ARCHIWALNA
Bike Jamboree

Od tygodnia gościmy w Rosji

#etap10
Od tygodnia gościmy w Rosji, a dokładnie w Buriacji. Jest to region, który charakteryzuje się wielokulturowością i wyznawane są tu różne religie. Mieszkańcy to Buriaci, Rosjanie oraz około 100 innych mniejszości narodowych. Uczęszczają do prawosławnych chramów, buddyjskich dacanow oraz szamańskich świętych miejsc. W Ułan Ude mieści się także Dom Polski „Nadzieja”, który skupia mniejszość polską w Buriacji.

#stage10


It’s been a week, since we’re staying in Russia, precisely in Buryatia. The characteristic feature of this region is multiculturalism and that it has different religions. Residents are Buryats, Russians and about 100 other national minorities. They attend Orthodox churches, Buddhist Dacians and shamanic holy places. In Ulan Ude there is also the Polish House „Hope”, which brings together the Polish minority in Buryatia.

Dodaj komentarz