STRONA ARCHIWALNA
Bike Jamboree

#etap9 ukończony!!!

#etap9 ukończony!!! Artur Wysocki dotarł bezpiecznie do celu!!! Jesteśmy dumni i czekamy na przekazanie pałeczki #etap10 czyli Łowcom Wiatru pod przewodnictwem Leszek Fidelus. Sztafeta jedzie według planu Pamiętajcie, że możecie nam pomóc w tej drodze – Fundacja Światowe Jamboree oraz Stowarzyszenie Afryka Nowaka udzielą Wam informacji w jaki sposób. Przekazując informacje o naszych dokonaniach, uczestnicząc w naszych prelekcjach, dorzucając się do naszych zrzutek – realnie POMAGACIE. Pamiętajcie – sztafeta jedzie nie tylko siłą naszych nóg ale także siłą promocji i informacji.
#razemroweremdookołaświata

#etap9 is completed !!! Artur Wysocki reached the destination safely !!! We are proud and look forward to handing the relay stiick to #stage10 called the Wind Hunters led by Leszek Fidelus. The relay goes according to plan Remember that you can help us along this path – the World Jamboree Foundation and the Association Nowak’s Arica will give you information which way you can support. By providing information about our achievements, participating in our lectures, adding to our screenshots – YOU REALLY HELP. Remember – the relay rides not only by the strength of our legs but also by the strength of promotion and information.
#razemroweremdookołaświata

Dodaj komentarz