STRONA ARCHIWALNA
Bike Jamboree

Czujski Trakt

🇵🇱#etap8
Ongudaj! Dziś #etap8 osiągnął kolejny ważny punkt na trasie Czujskiego Traktu. Ale droga tu nie była łatwa… Z Szjebalino podjechaliśmy pod Sjemeński Pierewał – to słynna przełęcz na trasie, ogromne przewyższenie, przed wjazdem tablice ostrzegające przed wjazdem zwłaszcza zimą. W minusowych temperaturach, mrozie i wietrze było to nie lada wyzwanie. Na szczycie powitało nas piękne słońce i… Typowa turystyczna infrastruktura Zjazd nie był łatwiejszy – mróz potrafi wykończyć bardziej, niż intensywne pedałowanie pod górę. Dlatego też niedaleko za Przełęczą zdecydowaliśmy się na nocleg. Tym razem w pasterskiej chacie z zepsutym piecem. -32 stopni w dzień, a w nocy ciężko powiedzieć.. – to był sprawdzian dla śpiworów PAJAK. Mimo ogromnych mrozów, droga doliną między ałtajskimi szczytami zachwyca. Mijamy kolejne wioski z pięknymi drewnianymi domkami z kolorowymi okiennicami, a naszym poczynaniom przyglądają się liczne krowy Rzeki zamarzły, Ałtajczycy mówią o nas „maladiecy” i pukają się w czoło, robimy wielokilometrowy test pierożków z kartoszkami. I tak dzień za dniem

🇬🇧#stage8 Ongudaj! Today # stage8 attain a goal, one of the most important point on the route of the Tactsky Treaty. The road here was not so easy … Szjebalino drove up to Sjemena Pierewał – it is a famous pass on the route, a huge surpass, before the entry boards warning against entry especially in winter. In cold weather, freezing temperatures and wind it was a real challenge. At the top we were greeted by a beautiful sun and … Typical tourist infrastructure;) The downhill ride on a bike was not easier – the cold can finish off more than intensive pedaling uphill. That is why we decided to spend the night not far from Przełęcz. This time in a shepherd’s cabin with a broken stove. -32 degrees during the day and hard to say at night … it was a test for the PAJAK sleeping bags. Despite the huge frosts, the road through the valley between the Altai mountains impresses. We pass next villages with beautiful wooden houses with colorful shutters, and our cows are looking at many cows Frozen rivers, Altai’s are talking about us „maladiecy” and knock on the forehead, we do a test of cartridges with cartoans. And so day after day

Dodaj komentarz