STRONA ARCHIWALNA
Bike Jamboree

W Domu Polskim w Barnaul

🇵🇱 W Domu Polskim w Barnaul u Pani Prezes Ванда Ярмолинская nastąpiło symboliczne przekazanie pałeczki sztafetowej. Pomoc jakiej nam udzielono jest bezcenna, za co gorąco dziękuje #etap7 w składzie Zygmunt Piętak Munio i Krzyś Kusiak. Życzymy #etap8 pięknych przygód na trasie, zero awarii sprzętu i bezpiecznego dotarcia do celu. I siły do pokonania całego etapu. Pozdrower dla ekipy
Dziękujemy Fundacji Światowe Jamboree za to, że zainicjował tak wspaniały projekt – podróże uczą tolerancji i umacniają przyjaźnie między ludźmi. Niech MOC będzie z NAMI
Dziękujemy również tym, dzięki którym podróż była przyjemna i bezpieczna: KROSS Crosso PAJAK Primus Equipment Regatta Polska Medyk Rescue Team ZHP ZHR

🇬🇧 At the Polish House in Barnaul, the President of Ванда Ярмолинская was symbolically handed over to the relay race. The help that has been given to us is priceless, for which I warmly thank # stage7 Zygmunt Piętak Munio and Krzyś Kusiak. We wish # stage8 of beautiful adventures along the route, zero equipment failures and safe access to the destination. And strength to overcome the entire stage. Greetings to the team
Thank you to the World Jamboree Foundation for initiating such a great project – travels teach tolerance and strengthen friendships among people. May the force be with us
We also thank those who made the trip pleasant and safe: KROSS, Crosso #PAJAK, Primus Equipment #Regatta Polska # Medyk Rescue Team # ZHP #ZHR

Dodaj komentarz