STRONA ARCHIWALNA
Bike Jamboree

Dom Polski w Nowosybirsku

🇵🇱Pani prezes Sophia Yudanowa Malecka i Jej mąż i Olga Proskurina ze Stowarzyszenia Dom Polski w Nowosybirsku żywo zainteresowani #etap7 wyprawy. Noc byłaby zbyt krótka na nagadanie się do woli. Bardzo miłe spotkanie.
#etap7 #bj

🇬🇧Mrs Sophia Yudanova Malecka with her husband and Olga Proskurina from the Polish House Association in Novosibirsk. They are actively interested in # stage7 expedition. The night would be too short for the will to be heard. Very nice meeting.
#stage7 #bj

Dodaj komentarz