STRONA ARCHIWALNA
Bike Jamboree

Goście z ministerstwa

🇵🇱 #etap7 . W Nikołajewce spanie w gostinicy takiej wiejskiej kołchozowej lecz z takim zaangażowaniem przygotowanej, że można by w piecu nie palić a byłoby i tak upalnie. Oczywiście było nagrzane a szef kołchozu doglądał nas niczym gości z ministerstwa 😀. Był bardzo podekscytowany naszą bytnością z podkreśleniem, że jesteśmy pierwszymi osobami od 35 lat w jego wiosce na rowerach. Czułem się miło jak Kolumb odkrywca. Inny nocleg na pływalni wiejskiej przy pomocy misji domu spokojnej starości i wreszcie spanie w sali urzędu z braku innych możliwości. Jutro może wizyta w szkole. Po wieczornych rozmowach w świetlicy młodzież bardzo zainteresowana. My czasem zmęczeni, a rowery KROSS nie do zdarcia. Na szczęście mocny i ciepły sen w śpiworach PAJAK przywrócił nam siłę. Wizyta w szkole bardzo owocna, wierzę, że bakcyl rowerowych wojaży został zasiany w wielu młodych ludziach.
#etap7 #bj
🇬🇧
In Nikolayevka slept in a gostinica such a kolkhoz, but with such commitment prepared that in the stove could not burn and would be so hot.
Of course it was hot and the boss of the kolkhoz looked after us as a guest of the ministry 😀.
He was very excited about our arrival, told us that we are the first people in his village for 35 years on bicycles. I felt like a Columbus explorer. Another overnight stay at a swimming pool with the help of people from a retirement home and finally sleeping in the office room for lack of other opportunities. Tomorrow can visit the school. After the evening conversations in the common room, the youngsters were very intrigued. We sometimes get tired, and the KROSS bikes are not torn. Fortunately, the strong and warm sleep in #PAJAK sleeping bags brought us strength. Successful school visit, I believe cycling trips have been sown in many young people.

Dodaj komentarz