STRONA ARCHIWALNA
Bike Jamboree

Nareszcie!

Zima! Śnieg! Rowery! 🌨️🚲🌨️
Wiedzieliśmy, że w poniedziałek pogoda może się delikatnie psuć, dlatego za cel obraliśmy sobie Kyzyltan, wieś położoną 30 km od Kokszetau. To była słuszna decyzja! Po kilku kilometrach rozpadało się tak, że trudno było zahamować czy zmienić przerzutkę. Na postojach piliśmy szybką herbatę  (dziękujemy Primus za termosy) i jechaliśmy dalej.
Kiedy dotarliśmy do Kyzyltan gospodarze, u których spaliśmy powiedzieli nam, że jechaliśmy w lekkim „buranie”, czyli burzy śnieżnej. Jeśli chcecie poczuć, jak to jest, odsyłamy do filmu z poprzedniego posta 😁
#stage6 #etap6 #bikejamboree

🇬🇧Winter! Snow! Bicycles! 🌨️🚲🌨️
We knew that on Monday the weather might have got worse so we decided to head to Kyzyltan, a village 30 km fat from Kokschetau. It was a wise decision! After a few kilometres it was snowing so bad that it was difficult to brake or change gears. During breaks we drank quick tea  (thank you @Primus for the thermos) and after that we were going further.
When we were already in Kyzyltan our hosts told us that we were riding during a light „buran”, a snow storm.
If you want to feel how it was, see our film from the previous post 😉
#stage6 #etap6 #bikejamboree

Dodaj komentarz