STRONA ARCHIWALNA
Bike Jamboree

Polskie wioski w Kazachstanie

W Kokszetau ugościł nas ksiądz Wojciech w parafii św. Antoniego. Tam mogliśmy odpocząć, ale nie za długo! W sobotę, po wspólnym obiedzie, ksiądz Wojciech zabrał nas na wycieczkę 🚘 do Czkałowa, jednej z polskich wiosek w północnym Kazachstanie. Cieszyliśmy się podwójnie, ponieważ miejscowość ta leży na naszej trasie i niedługo zawitamy tu na dłużej 😉
W Czkałowie odwiedziliśmy Dom Polski, w którym na co dzień odbywają się lekcje języka polskiego. Zwiedziliśmy również tamtejsze muzeum, które opowiada historię osób zesłanych do Kazachstanu w pierwszej połowie XX wieku.
Niesamowita lekcja 😮
#etap6 #stage6 #bikejamboree

🇬🇧In Kokschetau we were hosted by the priest Wojciech in a St Antoni Catholic Parish. We were finally able to take a rest but not for too long! On Saturday, after lunch, priest Wojciech took us on a trip 🚘 to Czkalowo, one of Polish villages in the northern Kazakhstan. We were twice as happy because this village is on our way to Omsk and we are going to spend there a couple of days on a while 😉
In Czkalowo we visited the Polish House, where Polish language is taught every day. We also saw the museum that tells a story about people send to the northern Kazakhstan in the first half of The 20th century.
An amazing lesson 😮

Dodaj komentarz