STRONA ARCHIWALNA
Bike Jamboree

Pora przekazać sztafetową pałeczkę.

🇵🇱Pora przekazać sztafetową pałeczkę. Jakie miejsce byłoby idealne na pożegnanie i jednocześnie przywitanie z przygodą? Ze względu na towarzyszące nam pod koniec podróży zimowe warunki oraz na fakt, że od tej pory będzie raczej tylko ZIMNIEJ, wybór miejsca stał się oczywisty- lodowisko! W końcu etap 6 musi przełamać pierwsze lody przed kazaską zimą  Opowiedzieliśmy wszystkie przygody, przekazaliśmy cenne informacje, pojeździliśmy na łyżwach i zjedliśmy dla niektórych pierwszy, a dla niektórych ostatni tradycyjny kazachski posiłek
Etap 5 w składzie: Anna Pawlak, Adela Uchmańska, Kamil Wereszczyński i Roman Kliniewski żegnają się, a witają Was pełni energii: Mantas Gmitrzuk, Anna Rupniewska, Łukasz Tomala i Andrzej Przybylski.

Jeszcze raz dziękujemy sponsorom, którzy umożliwili nam spełnianie marzeń – KROSS za dzielne i znoszące wszelkie trudy rowery, Crosso za mieszczące wszystko sakwy, Regatta Polska za kurtki, dzięki którym wiatr nie był nam tak straszny oraz Primus Equipment za sprzęt, za sprawą którego mogliśmy pić gorące herbaty i jeść pełne energii owsianki!

🇺🇸 Time to relay a baton. What place would be perfect for farewell and at the same time welcome to adventure? Because of the winter conditions that accompany us at the end of the trip and the fact that from now on it will be rather only COLD, the choice of place became obvious – ice rink! Finally, stage 6 must break the ice in winter;) We told all the adventures, gave valuable information, went ice skating and ate for some first, and for some last traditional Kazakh meal
Stage 5 : team in the squad: Anna Pawlak, Adela Uchmanska, Kamil Wereszczyński and Roman Kliniewski say goodbye and welcome you full of energy: Mantas Gmitrzuk, Anna Rupniewska, Łukasz Tomala and Andrzej Przybylski.

Thanks again to the sponsors who made us happy – KROSS for brave and boring bikes, Crosso for carrying all the saddles, Regatta Polska for jackets, thanks to which the wind was not so terrible and Primus Equipment for equipment we could drink hot tea and eat full of energy porridge!

#etap5 #stage5 #bikejamboree #stage6 #etap6

Dodaj komentarz