STRONA ARCHIWALNA
Bike Jamboree

Kolejną noc spędziliśmy znów oddzielnie, jednak w składzie 3:1.

🇵🇱Kolejną noc spędziliśmy znów oddzielnie, jednak w składzie 3:1. Dziewczyny z Kamilem zatrzymały się w gościńcu, zaś Roman samotnie pojechał w step. Gdy każdemu opowiadaliśmy o naszym czwartym kamracie śpiącym w namiocie, odpowiedź była jedna: ROMANTYK!
Dosyć późno wieczorem dojechaliśmy do kolejnej wsi Komsomol, gdzie zatrzymaliśmy się w kolejnym gościńcu. Tam poznaliśmy przesympatycznego kierowcę, który bardzo przejął się naszym losem. Opowiadał o wilkach wielkości koni, wskazując sporych rozmiarów obraz za sobą, a także o tym, że w Kostanay (naszej mecie) pada śnieg. Była to w sumie nie pierwsza osoba, która o tym wspominała, śmiejąc się głośno z naszego pomysłu. No cóż, oby to były tylko żarty! 
W gościńcu chcąc nie chcąc otrzymaliśmy małżeńską komnatę z wanną. Pełen luksus! niestety okazało się, że w pokoju jest zimniej niż na korytarzu, a ciepła woda nie bardzo chce płynąć. No cóż, luksusem dla nas i tak było po prostu… łóżko i ochrona przed wiatrem, który mocno syczał za oknem. Trudy drogi za dnia trzeba sobie rewanżować komfortem w nocy 😃

🇺🇸The next night we spent again separately, but in a 3: 1 composition. The girls with Kamil stopped in the road house.
Roman traveled alone in the steppe. When we talked about our fourth camper sleeping in the tent, the answer was one: the romantic
Just late in the evening we reached the next village Komsomol, where we stopped at the next house road. We met a very nice driver, who very much took our fate. He talked about wolves the size of horses, pointing out the size of the picture behind him, and also about the snow in Kostanay (our finish). It was not the first person to mention that, laughing loudly from our idea. Well, they were just jokes!
In the reception we wished to receive a married room with a bathtub. Full of luxury! Unfortunately, it turned out that the room is colder than in the corridor, and the warm water does not really want to flow. Well, luxury for us and that was just … the bed and the protection from the wind that was blowing outside the window. Truths of the road during the day you have to back up comfort in the night: D

Dodaj komentarz