STRONA ARCHIWALNA
Bike Jamboree

Podczas podróży uświadamiamy sobie często, że nic nie dzieje się bez powodu.

🇵🇱Podczas podróży uświadamiamy sobie często, że nic nie dzieje się bez powodu. Z Uralska mieliśmy jechać skoro świt, ale my dziewczyny musiałyśmy dokończyć relację, przez co wyjechaliśmy dosyć późno. Po drodze spotkało nas jednak bardzo niespodziewane spotkanie – na poboczu czekał samochód z polskimi blachami, a obok niego stał kto? Uczestnik jednego z kolejnych etapów Bike Jamboree! Gdybyśmy wyjechali wcześniej, być może byśmy się nie spotkali. A tak udało nam się chociaż chwilę porozmawiać i nacieszyć tym jak podróże są zaskakujące. Dziękujemy za rozmowę i trzymamy kciuki za wiosenny etap 🙂 Oby pchania roweru nie było jednak tak dużo!
#etap5 #stage5 #bikejamboree
🇺🇸 During travel we often realize that nothing happens without a reason. From Uralska we had to go to sunrise, but we girls had to finish the relationship, so we left quite late. On the way we had an unexpected meeting – on the road waiting for a car with Polish plates, and next to him stood who? Participant of one of the next Bike Jamboree stages! If we had left early, maybe we would not have met. And so we managed to talk at least a moment and enjoy it as the journeys are surprising. Thank you for the conversation and we keep our fingers crossed for the spring stage 🙂 To push the bike was not so much!

Dodaj komentarz