STRONA ARCHIWALNA
Bike Jamboree

Ach te szkoły!

🇵🇱 Ach te szkoły! Nawet w małych pasiołkach (czyli wsiach, kazaskich aulach), mają szkołę, która widać z daleka. W niektórych wsiach dzieci chodzą do szkoły na zmianę. Gdy tylko mijamy budynki szkolne, wszyscy zlatują się wokół nas, aby porobić zdjęcia i posłuchać o Bike Jamboree. My za to z wielką chęcią wyciągamy mapę naszej trasy i opowiadamy o projekcie. Takie spotkania są dla obu stron niezłą przygodą i atrakcją i wierzymy, że umilamy dzieciakom przerwę między lekcjami 😄 W jednej ze wsi spotkaliśmy się z dyrektorem i nauczycielami! Dyrektorowi tak spodobała się nasza wyprawa, że podarował nam kazaską flagę, która swoim rozmiarem przyćmiła naszą polską! Teraz tylko musimy pomyśleć jak ja zamocować do roweru 😉
#etap5 #bikejamboree
🇺🇸 Ah these schools! Even in small pasiołkach (villages, Kazakh aulach), they have a school that can be seen from afar. In some villages children go to school for a change (morning and afternoon). As soon as we pass the school buildings, everyone is scrambling around to get some pictures and listen about Bike Jamboree. We are very happy to draw a map of our route and talk about the project. Such meetings are a good adventure for both sides and we believe that we make children a nice break between the lessons 😄 In one of the villages we met the director and teachers! The director liked our expedition so much that he gave us a Kazakh flag, which in our size overshadowed our Polish! Now we just have to think how to attach to bike 😉

Dodaj komentarz