STRONA ARCHIWALNA
Bike Jamboree

JEST! Nie ma wiatru

🇵🇱JEST! Nie ma wiatru 😄 Z wywieszonymi językami jechaliśmy na rowerach nawet 30km/h. Chyba nasze modlitwy zostały wysłuchane
Ale dzisiaj nie o tym. Myśleliśmy, że step to tylko step, a jednak się myliliśmy! Jeśli sądzicie, że step wygląda cały czas tak samo to… macie trochę racji 😄 ale tylko TROCHĘ! Przez pierwsze dni daliśmy się nabrać wrażeniu, że czeka nas tylko ten sam widok do końca trasy. A jednak 😉 Poznajcie oblicza stepu, który momentami żyje kolorami!
#etap5 #bikejamboree
🇺🇸There is no wind 😄 With hanging languages we were riding bikes up to 30km / h. Probably our prayers have been heard!
But today is not about it. We thought steppe was just steppe, but we were wrong! If you think the steppe looks the same all the time … you have a bit of a rationale 😄 but just a little bit. On the first days we were given the impression that only the same view was waiting for the end of the tour. And yet 😉 Get to know the face of the steppe, who at times lives in color!

Dodaj komentarz