STRONA ARCHIWALNA
Bike Jamboree

Step, step, step…. jakie są te kazachskie stepy?

🇵🇱Step, step, step…. jakie są te kazachskie stepy? Tak równe, jakby odrysowane od linijki! Po horyzont nie widać NIC, może oprócz sunących w oddali tirów. Wielka nieograniczona przestrzeń. Początek trasy to brak drzew, może jedynie kilka krzaków. Nawet ani jednej chmurki, która zasłoniłaby to ostre słońce! A poprzedni etap mówił nam o żarce, a my nie wierzyliśmy! Kurtki od Regatta Polska czekają więc na chłodniejszą północ. Przebywanie na stepie traktujemy jako badanie: jak podróż po bezkresach wpływa na ludzi, którzy nie znali się wcześniej…
#etap5 #stage5 #bikejamboree
🇺🇸Step, step, step …. What are these Kazakh steppes?
as equal as if drawn from the ruler! There is nothing visible to the horizon, except for the tirers in the distance.
Great unrestricted space.The beginning of the route is lack of trees, maybe only a few bushes. Clear sky! And the previous stage was telling us about the Unexpected, and we did not believe …. Jackets from Regatta Polska are waiting for cooler north. Staying on the steppe is like exploring: how a journey through infinity affects people who have not known before …

Dodaj komentarz