STRONA ARCHIWALNA
Bike Jamboree

Kazachowie przyjeżdżają rano i chcą budować drogę do Twojego namiotu

🇵🇱 Gdy śpisz grzecznie na stepie, a Kazachowie przyjeżdżają rano i chcą budować drogę do Twojego namiotu 😉 Pierwsza noc za nami! Wiadomo już kto chrapie, kto się wierci, kto lubi wstawać skoro świt i szybko pakować do sakw Crosso😄 Na liczniku wykręciliśmy dzisiaj 85 kilometrów – rowery KROSS pędzą na kazaskiej autostradzie!
🇺🇸 When you sleep well on the steppe, and the Kazakhs arrive in the morning and want to build a road to your tent 😉 First night behind us! We already know who is snoring, who is drilling and wh likes to get up early at dawn and fast packing to bag 😄 On the counter we dialed today 85 kilometers – KROSS are running on the Kazakh highway!

Dodaj komentarz