STRONA ARCHIWALNA
Bike Jamboree

Idealny przepis na zakończenie etapu

🇵🇱Były już różne przepisy na tej stronie, ale idealnego przepisu na zakończenie etapu jeszcze nie było ;)
Składniki?
– 4 super osoby z twojego etapu, z którymi przeżyłeś wiele przygód Aleksandra Zajk Anna Jarek Anna Łapińska Marcin Dałkiewicz
– 4 nowych, żądnych wrażeń rowerzystów z kolejnego etapu Anna Pawlak Adela Uchmańska Kamil Wereszczyński i Roman Kliniewski
– niepowtarzalne miejsce na przekazanie domów na dwóch kółkach i atrybutów sztafetowych – most prowadzący przez rzekę Ural wyznaczająca granicę miedzy dwoma kontynentami Europą i Azją w największym mieście na zachodzie Kazachstanu Atyrau
– miejsce w którym wszyscy możecie czuć się przez chwilę jak w domu jedząc wspólne obiady w licznym gronie ^_^ i znaleźć wszystko co niezbędne by przygotować sprzęt dla kolejnego etapu – Parafia Przemienienia Pańskiego w Atyrau i Ks. Dariusz Buras Dziękujęmy!
Jednak zanim doszło do oficjalnego przekazania sprzętu należało go odpowiednio przejrzeć i przygotować, wprowadzić w życie nową tradycję zorganizowania takiego środka transportu żeby pomieścili się wszyscy – najlepiej 9-osobowy bus ;) ;) odebrać nowoprzybyły skład z szerokimi uśmiechami i wiwatami wprost z lotniska :)
A co po oficjalnym przekazaniu?
Wtedy zostaje już tylko chwila na zobaczenie miasta i zakup souvenirsów na lokalnym bazarze w towarzystwie pomocnej i niezastąpionej siostry zakonnej ;)
To już koniec #Etap4. Uprzejmie Wszystkim dziękujemy za śledzenie naszej podróży i zachęcamy do obserowowania przygód Etapu 5 :) !
Dziękujęmy też wszystkim partnerom Mariusz Chrzanowski – Prezydent Miasta Łomży Wójt Gminy Łomża Piotr Kłys KROSS Crosso Regatta Polska Primus Equipment Marabut PAJAK National Geographic Traveler Poland BcmNowatex, Medyk Rescue Team rowertour
Bez Was nasza podróż nie wyglądała by tak samo !
Piątka!
#stage4 #bikejamboree
🇬🇧There were already various recipes on this funpage, but the ideal recipe about the end of the stage was not yet here ;)
Components?
– 4 super people from your stage, with whom you have experienced many adventures Aleksandra Zajk Anna Jarek Anna Łapińska Marcin Dałkiewicz
– 4 new, needed advnetures bikers from the next stage Anna Pawlak Adela Uchmańska Kamil Wereszczyński and Roman
– unique place to transmit our houses on two wheels and relay attributes – bridge leading through the Ural River, marking the border between two continents Europe and Asia in the largest city in the west of Kazakhstan Atyrau
– a place where all of you can feel for a moment as in their own home, eating lunch together in a large group ^_^ and you can find everything what you need to prepare your equipment for the next stage – Parish of the Transfiguration in Atyrau and Ks. Dariusz Buras Thank you!
However, before the official transmit of the equipment, it was necessary to properly review and prepareour stuff, implement a new tradition of organizing such a means of transport to accommodate everyone – preferably 9-person bus;);) wecloming and pick up newcomer composition with wide smiles and cheers straight from the airport :)
And what after the official transmittion?
Then there is only a moment to see the city and buy souvenirs in the local bazaar in the company of a helpful and irreplaceable religious sister;)
It’s over Stage 4. We would like to thank all of you for following our trip and we encourage you to observe the adventures of Stage 5 :)!
Thank you to all partners Mariusz Chrzanowski – Mayor of Łomża Mayor of Łomża Piotr Kłys KROSS Crosso Regatta Poland Primus Equipment Marabut PAJAK National Geographic Traveler Poland BcmNowatex, Medyk Rescue Team rowertour
Without you our trip would not look like the same!
High Five!

Dodaj komentarz