STRONA ARCHIWALNA
Bike Jamboree

Azerbejdżańska część projektu dobiegła końca

🇵🇱Azerbejdżańska część projektu dobiegła końca.
Zostawiamy za sobą to piękne państwo i naszych świetnych kompanów szprychowych wojaży Tofiq Natiq Ayxan Ola- dziękujemy Wam bardzo za Wasze towarzystwo, wsparcie w organizacji wszystkiego Tofiq <3 poczucie humoru Ayxan <3, wspólne posiłki i gotowanie Natiq <3 cenne porady i doświadczenie Ola <3. Nie wyobrażamy sobie tego etapu bez Was i już nam Was bardzo brakuje!
Azerbejdżan zachwycił nas niezwykłymi różnorodnymi pejzażami ( to niesamowite że w jednym państwie są aż tak odmienne ) , zachodami słońca, górami, ciepłym morzem, jeziorami. W tym państwie jest wszystko czego każdy może zapragnąć zobaczyć. Urzekł nas też ludźmi – dorośli i dzieci żywo zainteresowani naszą wyprawą i tym kim jesteśmy, pozdrawiający nas niemal nieustannie – z samochodów, okien domów i poboczy dróg – to niezwykle miłe uczucie przybić piątki w tracie jazdy z dziećmi stojącymi na skraju ulicy lub przemierzać wioski w eskorcie gromadki roześmianych maluchów na rowerach. Będziemy tęsknić za tym wszystkim i już wiemy, że będziemy nie raz wracać do tych chwil w pamięci.
Azerbejdżan, dziękujemy Ci za te Wszystkie chwile i mamy nadzieję, że jeszcze kiedyś do Ciebie wrócimy i spotkamy się całym 8-osobowym składem Etapu 4!
P.S Warto też wspomnieć, że pod koniec wyjazdu część z nas miała przyjemność nocować w ośrodku wypoczynkowych ochrony prezydenta Azerbejdżanu :D a przed samą granicą z Rosją mieliśmy solidny maraton łapania gum. To wszystko zobaczycie na zdjęciach :) !
#etap4 #stage4 #bikejamboree
Anna Łapińska Aleksandra Zajk Anna Jarek Marcin Dałkiewicz
🇬🇧The Azerbaijani part of the project has come to an end.
We are leaving behind this beautiful country and our perfect companions Tofiq Natiq Ayxan Ola thank you very much for your company, support in organizing everything Tofiq <3 sense of humor Ayxan <3, joint meals and cooking Natiq <3 valuable advices and experience Ola < 3. We can not imagine this stage without you and we miss you already!
Azerbaijan has enchanted us with amazing varied landscapes (it’s amazing that in one country they are so different), sunsets, mountains, warm sea, lakes. There is everything in this country that anyone may want to see. We are also bewitched with people – adults and children who are very interested in our expedition and who we are, greeting us almost constantly – from cars, windows of houses and roadways – is a very nice feeling to high five during riding a bike with kids standing on the edge of the street or riding in escort of laughing toddlers on bikes. We will miss it all and we already know that we will be going back to those moments in memory.
Azerbaijan, we thank you for all these moments and we hope we will come back someday and meet all together wit 8 members of the 4th Stage!
P.S It is also worth mentioning that at the end of the trip some of us had the pleasure to spend the night in the resort of bodyguards of the president of Azerbaijan :D and before the border with Russia we had an uncommon marathon of flat tyres. You will see everything in the pictures :)

Dodaj komentarz