STRONA ARCHIWALNA
Bike Jamboree

Ciepłe pozdrowienia od Etapu IV

🇵🇱 Ciepłe pozdrowienia od Etapu IV wprost znad Morza Kaspijskiego!
No właśnie a kim dokładnie jesteśmy?
8-osobowym zgranym składem nieźle zakręconych ludzi 
Pięć osób z Polski Anna Łapińska Aleksandra Zajk Anna Jarek Ola PołączakMarcin Dałkiewicz, trzy osoby z Azerbejdżanu Tofiq Hidayətzadə Natiq Yusifli Ayxan İsrafeelove. Wszyscy jadący jedną kolumną.
Co dzień to przygoda i splot niesamowitych zdarzeń.
Tak, możemy powiedzieć, że Azerbejdżan poniósł nas całkowicie. Nasza wspólna przygoda zaczęła się od zapoznania i integracji. Nasi azerbejdżańscy współtowarzysze z nieukrywanym entuzjazmem pokazywali nam urokliwe zakątki swojego miasta. Był wspólny posiłek w parku – kebab ;D – najlepsze lody w mieście, żarty, śpiewanie, skautowa impreza, nauka mówienia słówek w obu językach a na koniec już nie nocna a raczej lekko poranna rowerowa wycieczka na wzgórze nazywane przez naszych bikefriendów „paradise place” z którego jest widok na całą stolice i wschód słońca na który czekaliśmy popijając gorącą herbatę z cukrem z kubków Primus Equipment.
Ruszamy w drogę!

Dziękujemy naszym partnerom za wsparcie!
Bez Was nasze dni nie byłby tak esencjonalne 
Miasto Łomża
Gmina Łomża
KROSS Crosso Primus Equipment Regatta Polska BcmNowatex PAJAKMarabut Medyk Rescue Team National Geographic Traveler Polander Poland] rowertour Red8Digital

🇬🇧 Warm greetings from Stage IV straight from the Caspian Sea!
Who exactly are we?
8-person team composed of pretty twisted people;)
Five people from Poland Ania Łapińska Aleksandra Zajk Anna Jarek Ola Marek Marcin Dałkiewicz, three from Azerbaijan Tofiq Hidayətzadə Natiq Yusifli Ayxan İsrafeelove. Everyone riding one column.
Every day is an adventure and a weave of incredible events.
Yes, we can say that Azerbaijan has borne us totally. Our common adventure started with acquaintance and integration. Our Azerbaijan companions with unquestioned enthusiasm showed us the charms of their city. There was a common meal in the park – kebab; D – the best ice cream in the city, jokes, singing, scout party, learning the words in both languages, and finally a nocturnal or rather lightly morning cycling hike on the hill called by our bikefriends „paradise place”. From that place you can see all the capital and the sunrise we were waiting for while sipping the hot cup of tea with sugar from the Primus Equipment cups.
We’re on the road!

Thank you to our partners for your support!
Without you our days would not be so essential ^ _ ^
Miasto Łomża
Gmina Łomża
KROSS BcmNowatex Primus Equipment Crosso Marabut Medyk Rescue Team PAJAK Regatta Polska National Geographic Travel rowertour

Dodaj komentarz