STRONA ARCHIWALNA
Bike Jamboree

W każdej imprezie przychodzi czas pożegnań

🇵🇱 W każdej imprezie przychodzi czas pożegnań. A w sztafecie rowerowej przychodzi taki moment, przekazania pałeczki. Zmęczeni, ale jednocześnie bardzo zadowoleni przekazaliśmy 4 Etapowi sztafetową mapę świata, rowery KROSS, sakwy Crosso. Dziękujemy też za wsparcie Primus Equipment, Regatta Polska, BcmNowatex, Medyk Rescue Team, PAJAK.
Trzymamy kciuki, aby bezpiecznie i na czas dowieźli ją do Atarau w Kazachstanie.
Na przekazaniu pałeczki mieliśmy zaszczyt gościć przedstawicieli polskiego rządu i ambasady w Baku, którzy przebywali na 41 Międzynarodowej Konferencji Skautowej. Była okazja do porozmawiania i do wspólnych zdjęć. Miło nam, ze nasz projekt został doceniony przez rodzime władze. Dziękujemy pani Annie Zalewskiej Minister Edukacji Narodowej, panu Wojciechowi Kolarskiemu – podsekretarzowi stanu w Kancelarii Prezydenta RP, panu Karolowi Kumalskiemu – I sekretarzowi Ambasady Polskiej w Baku, pani Annie Ostrowskiej – dyrektorowi i rzecznikowi prasowemu Ministerstwa Edukacji Narodowej. Jesteśmy przekonani, że z takim wsparciem Bike Jamboree będzie szczęśliwie kontynuowało swoją misję.
I jeszcze słowo a’propos misji i celu naszego projektu. Jak zapewne wiecie, jedziemy by promować Polskę oraz ruch skautowy. W Baku zatrzymaliśmy się, aby obserwować rywalizację między skautowymi organizacjami Polski i Korei Południowej o miano gospodarza zlotu Jamboree w roku 2023. Mimo potężnej pracy wykonanej przez polską ekipę projektu Polska 2023 World Scout Jamboree Candidate oraz wsparcia ze wszystkich możliwych stron, delegaci z całego świata oddali więcej głosów na Koreę Południową. To właśnie tam, za 6 lat odbędzie się światowe Jamboree.
Gratulujemy zwycięzcom!
Sztafeta Bike Jamboree jedzie jednak dalej, bo polski skauting, mimo wyniku głosowania ma się się lepiej niż kiedykolwiek wcześniej i chcemy to głośno komunikować jadać dookoła świata!🙂
🇬🇧 At every event it comes such a moment that you have to say goodbye. And in the bicycle relay the moment came and we need to pass the relay stick. We were tired but at the same time very happy we passed the stick, KROSS bikes and the Crosso bike saddles to the 4th stage of Bike Jamboree to safely and timely transport it to Atarau, Kazakhstan.
We had the privilege of hosting representatives of the Polish government and the embassy in Baku who were at the 41st International Scout Conference. There was a chance to talk and to taking photos. We are pleased that our project has been appreciated by the home authorities. We would like to thank AnnabZalewska – Minister of National Education, Mr. Wojciech Kolarski – Undersecretary of State in the Office of the President of the Republic of Poland, Mr. Karol Kumalski – First Secretary of the Polish Embassy in Baku, Mrs. Anna Ostrowska – Director and Press Spokesman of the Ministry of National Education. We are confident that with such a support Bike Jamboree will happily continue its mission.
And yet the word a’propos mission and purpose of our project. As we know, we are going to promote Poland and Scouting. We stoped in Baku to observe the rivalry between the scouting organizations of Poland and South Korea for the host of the Jamboree in 2023. Despite the powerful work done by the Polish team of the 2023 Poland project and support from all possible parties, delegates at the conference gave more votes to South Korea. This means that in 6 years the World Scout Jamboree will be organized there.
The Bike Jamboree goes further because the Polish scouting, despite the result of this vote, is better than ever and we want to communicate it loudly while traveling around the world!

Dodaj komentarz