STRONA ARCHIWALNA
Bike Jamboree

Pierwsze osłabienia spowodowane przegrzaniem organizmu

🇵🇱 Pierwsze osłabienia spowodowane przegrzaniem organizmu dały nam się we znaki. Zachorował Robert, jeden z najmłodszych uczestników naszego etapu. Dlatego w sobotę rano rozdzieliliśmy się na dwie grupy. Jedna pojechała w stronę Erewania, a druga dwuosobowa, została kolejną noc w Gyumri aby poczekać, aż Robert wydobrzeje.
Przygody i miłe sytuacje grupy, która spała na dziko w drodze do stolicy Armenii były tak bogate, że ciężko je wszystkie opisać 🙂
Ważne, że następnego dnia obie grupy dotarły bezpiecznie do Erewania.
I tu nastąpił pierwszy, wyczekiwany przez wszystkich 2-dniowy odpoczynek. Wykąpaliśmy się, wyspaliśmy się. Była też chwilę czasu na zwiedzanie tego ciekawego miasta. Poza tym, zgodnie z ideą Bike Jamboree, spotkaliśmy się z szefostwem skautingu armeńskiego i opowiadaliśmy o naszym projekcie. To był naprawdę ciekawy i intensywny dzień mimo, że na licznikach rowerów nie przybył nawet jeden kilometr.
🇬🇧 The first weakness caused by overheating of the body gave us signs. Robert, one of the youngest participants of our stage was caused. So on Saturday morning we splited into two groups. One went to Yerevan and the other two stayed another night in Gyumri to wait for Robert to get better.
The adventures of the group that slept somewhere wild on the way to the capital of Armenia were so rich that they would be difficultb to describe. It is however important that next day this group as well as the „sick” group arrived safely to Yerevan.
And here came the first 2-days rest awaited by all od us. We took showers, we got sleep, we also had a time to visit this interesting city. Besides, according to the idea of Bike Jamboree, we met with Armenian Scouting and talked about our project. It was a really interesting day even without getting on a bike 🙂

Dodaj komentarz