STRONA ARCHIWALNA
Bike Jamboree

20 km od granicy z Armenią

🇵🇱 Wyruszyliśmy z miejscowości oddalonej ok 20 km od granicy z Armenią. Mimo, że granicy jeszcze nie widać to Ormianie stanowią tu zdecydowaną większość mieszkańców. Rozmawiając z miejscowymi szybko zdajemy sobie sprawę, że Armenia była w poprzednich stuleciach znacznie większa niż obecnie. Tereny dzisiejszej południowej Gruzji czy tez wschodniej Turcji zamieszkiwali kiedyś Ormianie.
Na granicy gruzińsko-armeńskiej, która wzbudza wspomnienia lat 80-tych, spotykamy skautów armeńskich, którzy pomagają nam w dalszej drodze.
Jest bardzo gorąco i niewiele miejsc do zjedzenia czegoś po drodze ale mimo to wieczorem docieramy do miejscowości Gyumri, jednego z większych miast w Armenii.
Nowy kraj na naszej etapowej mapie powala nas na kolana wielkimi przestrzeniami, pięknymi dolinami i uśmiechniętymi ludźmi. Słyszymy serdeczne pozdrowienia z okien samochodów, z przydomowych ławeczek. Ormianie częstują nas świeżymi owocami i podziwiają najmłodszych uczestników etapu.
Jest bajecznie!
#BJ #Etap3 #Kross
🇬🇧 Today we moved from a village about 20 km away from the border with Armenia. Although the border is not yet visible, the Armenians here are the vast majority. Talking to the natives, we soon realize that Armenia was much bigger in the past centuries than it is now. Current areas of southern Georgia or Turkey were once inhabited by Armenians. On the Georgian-Armenian border, which arouses memories of Poland from 80’s, we meet Armenians scouts who help us in the further way. It is very hot and few places to eat on the way but in the evening we arrive in Gyumri, one of the bigger cities in Armenia.
Armenia puts us on our knees with huge spaces, beautiful valleys, and smiling people greeting us from the cars, from the fields, from the back benches. It is awesome…

Dodaj komentarz