STRONA ARCHIWALNA
Bike Jamboree

Łukasz Wykrota

Prezes Radomskiego Stowarzyszenia Retrocyklistów „Sprężyści”.