STRONA ARCHIWALNA
Bike Jamboree

Grzegorz Drwal

Lubi samotne wędrówki po naszych polskich górach, a także nocne śpiewanie przy ognisku wśród przyjaciół. Zorganizował liczne obozy, wędrówki i biwaki. Od wielu lat harcerz, doświadczony instruktor ZHP, obecnie drużynowy drużyny wędrowniczej. Trenuje karate, a ostatnio zaczął tańczyć Discofoxa. Ukończył AGH a obecnie kontuje edukacje na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Zawsze pogodny.