STRONA ARCHIWALNA
Bike Jamboree

Damian Murach

Harcersko: Instruktor ZHP w stopniu przewodnika, drużynowy 33 TKHDO „Włóczykije” im. A. Janowskiego, zastępca komendanta Szczepu Harcerskiego im. Z. Nienackiego, członek Komendy Hufca ZHP „Mazowsze” Mińsk Mazowiecki, członek chorągwianego zespołu programowo-metodycznego.

Turystycznie: Organizator Turystyki PTTK, Przodownik Turystyki Pieszej i InO PTTK, Instruktor Krajoznawstwa Regionu PTTK, Znakarz Nizinnych Szlaków Pieszych PTTK, Pilot Wycieczek PTTK, Członek Mazowieckiej Komisji Imprez na Orientację PTTK, Prezes Komisji Rewizyjnej Harcerskiego Oddziału PTTK w Mińsku Mazowieckim, Wiceprezes Harcerskiego Klubu Turystycznego PTTK „Mobilek” w Mińsku Mazowieckim. Komendant odbywającego się od dwóch lat Rajdu Rowerowego Szlakiem Wielkiego Gościńca Litewskiego „Gościńcem ku Niepodległości” z Sulejówka do Wilna.

Prywatnie: Student II roku Inżynierii Ekologicznej na SGGW w Warszawie. Przewodniczący Młodzieżowej Rady Gminy Dębe Wielkie I kadencji. Zainteresowania to turystyka kwalifikowana i krajoznawstwo, podróże, grafika komputerowa, kartografia, gleboznawstwo i wszystko co nas otacza w środowisku przyrodniczym. Urodzony na rowerze :).