STRONA ARCHIWALNA
Bike Jamboree

Anna Jarek

Anna Jarek – studentka kognitywistyki i psychologii, drużynowa harcerska ZHP, podczas etapu odpowiedzialna za nawigację oraz rozpraszanie trosk i smutków przemiłym uśmiechem i pozytywnym podejściem, trzymała pieczę nad jednym z atrybutów sztafetowych „Dziennikiem Pokładowym” gdzie można znaleźć jej opis i ilustracje przebiegu etapu.